Kvalitné RSS zdroje z Mráčika

Kvalitné RSS zdroje z Mráčika

RSS zdroj: Spravodajstvo z horného a stredného Gemera

Stručný popis:MAJ GEMER - Osobná stránka Ondreja Doboša venovaná hornému a strednému Gemeru
Pôvodný zdroj:http://www.majgemer.sk Otvor v novom okne
RSS zdroj:http://www.majgemer.sk/ index.php?format=feed&type=rss Otvor v novom okne
Jazyk:sk-sk
Kódovanie:utf-8
Posledná aktualizácia:
22. november 2017 06:25:56
Verzia:RSS 2.0
Aktuálny počet článkov:10 článkov
Spravodajstvo z horného a stredného Gemera - 20. november 2017

Naučme deti narábať s peniazmi čo najskôr

Naučme deti narábať s peniazmi čo najskôr

„Zocháčovo ZUN“ zarob - užívaj - nakupuj, je projekt, ktorý sa začal realizovať na ZŠ I. B. Zocha v Revúcej. Projekt sa riadi myšlienkou, ktorá je v dnešnej dobe veľmi aktuálna a potrebná. Nie je dôležité peniaze míňať, ale ich aj zarobiť. Naučiť deti s peniazmi narábať, byť zodpovednými za to, na čo ich použiť.

Učitelia ZŠ I. B. Zocha vymysleli ako motivovať deti, aby vedeli peniaze zarábať, užívať a investovať. Zážitkové učenie v rámci finančnej gramotnosti deti motivuje zarobiť si peniaze „Zocháče“ (čo je mena školy) vlastným pričinením, následne sa rozhodnúť ako ich použiť, čo kúpiť a nezabudnúť usporiť aj na horšie časy. Realizácia tohto projektu sa úspešne rozbehla i s revúckymi materskými školami, kde deti majú obrovský záujem byť samostatnými, naučiť sa rozhodovať a pri usmerňovaní aj zarobené peniaze správne investovať. Deti už absolvovali prvé aktivity, kde si vyskúšali slobodu rozhodovania, zarábania a nakupovania. Cez jednotlivé aktivity sa učili premyslene „Zocháče“ zarábať, ale i míňať a sporiť. Záujem detí je pre nás nielen inšpiráciou, ale i dobrým pocitom, že sme urobili niečo správne pre napredovanie malých detí vo finančnej gramotnosti.
Mgr. A. Kočišová

 

Čítaj celý článok ]
Spravodajstvo z horného a stredného Gemera - 20. november 2017

Znovu sme odštartovali Atletickú štafetu materských škôl

Znovu sme odštartovali Atletickú štafetu materských škôl

Aj v novom školskom roku 2017/2018 budú revúcki škôlkari súťažiť o Pohár riaditeľa ZŠ J. A. Komenského v Revúcej v atletickej štafete. Prvé kolo súťaže už máme za sebou. Zúčastnilo sa ho celkovo 5 družstiev. Všetci súťažiaci podali bojovné výkony a všetci ukázali, že je v nich skryté obrovské športové nadanie. A ako to všetko dopadlo ?

Víťazstvo v prvom kole si odniesla MŠ Sládkovičova, na druhom mieste skončili atletické talenty z Katolíckej MŠ a bronzové umiestnenie si vybojovali športovci z MŠ Clementisova. Na druhé kolo Atletickej štafety sa tešíme už koncom mesiaca november.   

Pripomíname, že atletická miniprípravka určená pre predškolákov a organizovaná našou základnou školou sa už rozbehla a radi na pravidelných pondelkových tréningoch, vedených našimi certifikovanými trénermi, privítame aj ďalších malých športovcov z našich materských škôl.

 

Čítaj celý článok ]
Spravodajstvo z horného a stredného Gemera - 16. november 2017

Beseda s Vladimírom Lehotaim, autorom výstavy „Malenkij robot (1945 – 1949). V zajatí sovietskych lágrov

Beseda s Vladimírom Lehotaim, autorom výstavy „Malenkij robot (1945 – 1949). V zajatí sovietskych lágrov

V priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote 27. novembra 2017 o 14.00 hod. sa uskutoční beseda s Vladimírom Lehotaim z Uzovskej Panice, ktorý je autorom výstavy Malenkij robot (1945 – 1949). V zajatí sovietskych lágrov. Vladimír Lehotai desiatky rokov zhromažďuje informácie o lágroch od bývalých väzňov. Od detstva prejavoval o tému veľký záujem, pretože aj jeho príbuzní boli odvlečení. V roku 2011 dokonca odcestoval na Ukrajinu, aby na vlastné oči videl miesta bývalých zajateckých táborov.

Výsledky jeho výskumu boli v roku 2015 publikované v zborníku Gemersko-malohontského múzea „Gemer-Malohont“ a tento rok, spolu s fotografiami a dokumentárnym videofilmom Ártatlan bűnösök. Gömöriek a szovjet lágerekben /Nevinní vinníci. Gemerčania v sovietskych lágroch/ prezentované na výstave Malenkij robot (1945 – 1949). V zajatí sovietskych lágrov.

Témou výstavy sú udalosti po skončení druhej svetovej vojny, keď na oslobodené územie Slovenska prichádza Červená armáda a na základe rozkazu č. 0060 má odvliecť civilných občanov nemeckého a maďarského pôvodu z územia Maďarska a z južnej časti Československa do Sovietskeho zväzu na nútené práce, na tzv. „malenkij robot“ (malú robotu). Týkalo sa to predovšetkým obcí Veľký Blh, Uzovská Panica, Štrkovec, Včelince, Abovce, Hubovo, Lenka, Riečka, Kráľ a Tornaľa. Bolo im povedané, že pôjdu do Miskolca na dva týždne odpratávať ruiny a onedlho sa vrátia domov. No mnohí sa už nikdy nevrátili. Boli odvlečení na Ukrajinu, cestovali 17 dní v dobytčích vagónoch, bývali v barakoch, pracovali v uhoľných baniach, hladovali. Niektorí po roku mohli prísť domov, iní tam pracovali dva roky. V roku 1949 boli aj poslední obyvatelia Gemera-Malohontu prepustení. Po návrate domov o pomeroch v lágroch nemohli hovoriť. Na ich osudy sa malo zabudnúť. Domov sa vrátili ľudské trosky, čo bolo dôkazom neľudských podmienok zajateckých táborov.

Na besede Vladimír Lehotai porozpráva o smutných a krutých osudoch ľudí, ktorí prežili zajatecké tábory a rovnako priblíži vlastné skúsenosti a zážitky z výskumnej cesty na Ukrajinu, z doneckej oblasti, z oblasti bývalých zajateckých táborov.
Vstup je zdarma.
Autorka tlačovej správy: Mgr. Martina Oštrom Mareková

 

Čítaj celý článok ]
Spravodajstvo z horného a stredného Gemera - 16. november 2017

U nás taká obyčaj - Folklórny večer na tému zvonkárstva v bývalej Gemerskej župe

U nás taká obyčaj - Folklórny večer na tému zvonkárstva v bývalej Gemerskej župe

Zvonkárstvo je remeslo nadviazané na chov oviec a dobytka. Patrilo medzi domáce remeslá a venovali sa mu poniektorí kováči a zruční pastieri počas zimného obdobia v oblastiach Pohronia, Považia, Oravy, Turca, Liptova, ale aj na Gemeri a Spiši, no niektoré zvonce sa však dovážali z Maďarska a Nemecka. Remeselnou výrobou kutých zvoncov zo železného plechu sa od 16. storočia dokonca zaoberali zvonkári z Jelšavy. Vyrábali zvonce, ktoré vyvážali aj do Egypta, na Blízky východ a do Francúzska pre špeciálne parížske fiakre. Volali sa paríže

a nechýbajú ani v zbierke hosťa ďalšieho folklórneho večera Mikuláša Gigaca zo Šumiaca.

„Podujatie U nás taká obyčaj, sa uskutoční dňa 22.11. (v stredu) o 19.00, kedy privítame vzácnych hostí zo Šumiaca, ale aj z Rejdovej. Témou, ktorej sa budeme venovať, je tradícia zvoncov, výroba a ich využitie. Počas večera sa dozvieme o zvoncoch, ale aj spiežovcoch, ktoré v súkromnom múzeu zbiera pán Mikuláš Gigac. Ten k nám zavíta aj so svojimi priateľmi spevákmi a rodinou, s ktorými typickým šumiackym spevom a hrou na rôzne nástroje doplní večerný program. V Rejdovej máme tiež jedného zberateľa zvoncov, uja Miša Molčana, ktorý prijal pozvanie na tento folklórny večer. Svoju zbierku prezentuje pravidelne na Gemerskom folklórnom festivale,“ predstavila program Mária Hlaváčová z Gemerského osvetového strediska.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Mária Hlaváčová

 

Čítaj celý článok ]
Spravodajstvo z horného a stredného Gemera - 16. november 2017

Osud Maríny Ormisovej - Maliakovej

Osud Maríny Ormisovej - Maliakovej

Ako inak osláviť 156. výročie narodenia zaujímavej ženy, ako práve spomienkou na jej život.
Je len málo žien v našej histórii, ktoré si väčšmi zaslúžia náš obdiv a úctu ako Marína Ormisová – Maliaková, dcéra Samuela Ormisa, profesora Slovenského evanjelického a. v. gymnázia v Revúcej. Narodila sa 4. novembra 1861 v Nižnej Slanej v gemerskej dedinke.

V tom čase boli ženám prístupné len niektoré povolania. Ženské krajčírstvo, ktorému sa vyučila u Nely Viestovej v Revúcej, bolo teda najrýchlejšou a najpraktickejšou možnosťou zakotviť v živote a stať sa nezávislou. Po desiatich rokoch bola Marína Ormisová vyhľadávanou krajčírkou a učiteľkou krajčírstva v našom meste.

Sporivosť bola významnou vlastnosťou revúckej krajčírky, ktorú Slovensko dobre poznalo. Hospodárila rozumne, nijaké prepychové veci neobľubovala, skromne sa šatila aj stravovala a každý grajciar tri razy obrátila, kým ho utratila. Tak si usporila päťtisíc zlatých. Neskôr kúpila rodičovský dom. Akú hodnotu to reprezentovalo, si môžeme predstaviť podľa toho, že Samuel Ormis pred štvrťstoročím dostával 700 zlatých ročného platu ako profesor.

Marína Ormisová za svojho dlhého života zažila veľmi veľa premien, osirela ako dieťa. V útlom detstve stratila rodinné prostredie, ktoré jej chýbalo. Ako píše sama o sebe, bola tvrdohlavá a zanovitá. V ťažkom živote sa tieto jej vlastnosti pretavili na húževnatosť a vytrvalosť. Veľmi túžila po vzdelaní, ale ďalšie vzdelávanie v škole bolo znemožnené otcovou smrťou, a tak sa usilovala získať vedomosti čítaním kníh. Mala šťastie, že nachádzala dobrých priateľov, ktorí obohacovali jej život rozširovaním jej duševného obzoru a vedeli jej pomôcť aj radou. Ale aj tak vedela, že sa môže spoliehať len na seba a dvere do slovenských rodín jej otvorí len dobrá práca, preto si vybrala krajčírske povolanie. Prax ukázala, že sa nemýlila, lebo v tom čase nevydaté dievčatá z meštianskych rodín bývali v rodinách pomocnicami pre všetko, obyčajne len trpenými. Revúcky meštiansky nárožný dom (v súčasnosti penzión Kráľov Dom) je tiež zaujímavý tým, že v rokoch 1889-99 tu mala svoju krajčírsku dielňu. Ona pracovala s chuťou v domácnosti, v záhrade aj v krajčírstve. Všade bola svedomitá a presná, mala zmysel pre drobnosti.
Spomína na drobné historky a miestne príbehy ...

„V lete som vstávala k šitiu už o 4. hodine. Kým nedošli žiačky, dokončievala som najťažšie práce na šatách, alebo som pristríhala. V tie časy v dobre situovaných domácnostiach obyčajne každý deň varili hovädziu polievku. K mäsu sa dala zelenina z polievky, zemiaky a omáčka, potom bol prívar, ale bez mäsa. V nedeľu bývala pečienka i múčnik - okružník, grísový alebo ryžový koch, buchtičky s malinovým lekvárom a pod. Deň bez mäsa bol piatok, vtedy sa k polievke varievali halušky, rozličné rezance, s tvarohom, makom, orechami, strapačky s bryndzou, šúlance zo zemiakového cesta a zavše znamenité gemerské guľky.“

ra Mária Amália Ormisová 2„V pôstny, tak menujú v Revúcej deň pred Štedrým večerom, piekli všade z kysnutého cesta koláče a „kvaky“ na opekance. Koláče sa piekli rozmanité – makovníky, lekvárniky, tvarožníky, kapustníky a v bohatších domoch i orešníky. Piekli ich na okrúhlych bľachových ťapšiach, ktorých okraje boli vlnkovite pozahýňané. Vykúrili pec, koláče dnu povsádzali, tie sa čosi-kamsi upiekli, iba „baby“ v hlinených babeniciach v peci sedeli dlhšie. Vtedy torty ešte v domácnostiach nevypekali, pochúťkou boli spomínané koláče. Torta sa zjavila iba ak niekde na svadbe.“

„Keď býval detský majáles a bolo pekné počasie, schystali sme sa po obede s mojimi žiačkami, vtedy sme včaššie olovrantovali, na vychádzku do kúpeľa, aby sme sa podívali na zabávajúci sa drobizg. Milým pôžitkom bola už sama prechádzka krásnou alejou do Doliny, kde ležal kúpeľ. Za dvadsať rokov, ktoré minuli odvtedy, keď som i ja ako školáčka z elementárky chodievala s majálesovým sprievodom do kúpeľa, všeličo sa zmenilo. My sme sa pohli už po ôsmej hodine ráno pod zástavami, sprevádzané učiteľmi, žiakom bubeníkom, muzikantmi a vykrikovali sme: „Vivat regrácia!“ (nech žije zábava). V deň majálesu varievali žiakom obligátne pirohy s lekvárom a donášali ich do kúpeľa.. Na majálese nechýbala ani predavačka s pukanou kukuricou a aj chudobné dieťa dostalo aspoň grajciar, aby z nej kúpilo."

Spomienky Maríny Ormisovej sú ako zrkadlo vtedajšej doby, aby sme lepšie pochopili pomery a udalosti na Gemeri. Veľa spomienok sa viaže k nášmu mestu, sprítomneniu existencie Prvého slovenského gymnázia, na postupovanie maďarizácie, na vtedajšie kultúrne a politické osobnosti v Gemeri, Martine i v Prahe, na rodinu Daxnerových, aj na cestovanie po Slovensku.

V decembri 1899 sa vydala za vdovca Jozefa Maliaka z Iloku, zo Slavónie a z Revúcej odišla. V šití pokračovala aj v Iloku. Mala však toľko rozrobenej práce, že ešte vyše troch rokov po vydaji šila svojim zákazníčkam z celého Slovenska, hotové šaty im posielala v balíkoch poštou.

Príbehy osobností potvrdzujú, že nie je podstatné kedy a kde sa narodíte, ale to, ako si svoj život sami nastavíte.
Zomrela 13. januára 1946 vo Zvolene.

Spomienky Maríny Ormisovej, dcéry popredného pedagóga a národného buditeľa Samuela Ormisa vznikli v rokoch 1939 – 1942, po autorkinom návrate na Slovensko a sú zachytené v knihe s titulom „Marína Ormisová spomína“.

(Zdroj: Ormisová M.- Ormis Ján Vladimír. Marína Ormisová spomína. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1979)
Text: Oddelenie regionálneho rozvoja MsÚ Revúca – TIC

 

Čítaj celý článok ]
Spravodajstvo z horného a stredného Gemera - 16. november 2017

Svoje znalosti si teoreticky i prakticky overovali na dopravnom ihrisku

Svoje znalosti si teoreticky i prakticky overovali na dopravnom ihrisku

Základné vedomosti, zručnosti i návyky sú neoddeliteľnou súčasťou bezpečného správania sa v dopravných situáciách. S každoročným nárastom počtu vozidiel na cestách sa zvyšuje aj počet dopravných nehôd, pri ktorých dochádza k ľahkým alebo ťažkým zraneniam. V rámci dopravnej výchovy si preto žiaci ZŠ I. B. Zocha 2. a 4. ročníka počas jesene overovali svoje znalosti teoreticky i prakticky na dopravnom ihrisku v Revúcej. Zameranie na dopravu musí byť súčasťou každodenného života detí, čo je veľmi dôležité pre bežný život.

Taktiku bezpečného správania a jednania pri chôdzi si deti vyskúšali. Aj na otázky deti odpovedali správne: ako sa správne a bezpečne majú pohybovať po chodníku a prechádzať cez „Priechod pre chodcov“ či „Priechod pre cyklistov“, čo je dôležité pre chodcov za zníženej viditeľnosti?, dodržiavanie pravidla „vidieť a byť videný“ používaním reflexných prvkov a i. 

Povinná výbava bicykla musí byť pri bicyklovaní dôkladná. Dodržiavať dopravné značky a svetelné zariadenia si vyskúšali aj ako ozajstní vodiči v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Už teraz sa tešíme na nové poznatky v dopravnej výchove, ktoré počas zimy teoreticky nadobudneme a v jarných mesiacoch prakticky zrealizujeme na dopravnom ihrisku.

Bc. I. Sviežená

 

Čítaj celý článok ]
Spravodajstvo z horného a stredného Gemera - 15. november 2017

Revúcki žiaci pomohli zmierniť chudobu sociálne odkázaným rodinám v meste

Revúcki žiaci pomohli zmierniť chudobu sociálne odkázaným rodinám v meste

Obchodný reťazec TESCO aj v tomto roku vyhlásil v spolupráci so slovenskou charitou zbierku potravín. Žiaci 7. B triedy zo ZŠ J. A. Komenského v Revúcej sa rozhodli zapojiť do tejto akcie, priložiť svoju ruku k rozbehnutému dielu. Dňa 10. novembra 2017 drobnými nákupmi potravín, prostriedkov hygienickej potreby, ale aj sladkosťami pomohli zmierniť chudobu sociálne odkázaným rodinám v našom meste. Charita následne rozdelí vyzbierané potraviny medzi rodiny, ktoré aktuálne potrebujú pomoc

a charitatívne zariadenia, ktoré sa starajú o núdznych. Pomohli sme tak ľuďom pred zimným obdobím, ktoré je pre niektorých veľmi kritické. Veď pomáhať je radosť.

 

Čítaj celý článok ]
Spravodajstvo z horného a stredného Gemera - 14. november 2017

Revúcky tanečný parket o pohár viceprimátora mesta Revúca

Revúcky tanečný parket o pohár viceprimátora mesta Revúca

V nedeľu 5.11.2017 sa premenila telocvičňa Strednej odbornej školy v Revúcej už po druhý krát na tanečný parket pre „malých i veľkých“ tanečníkov v štandardných a latinsko-amerických tancoch. Súťaž sa niesla pod názov Revúcky tanečný parket o pohár viceprimátora mesta Revúca, ktorú uskutočnilo TŠ HAPPY DANCE Revúca v spolupráci s TŠ SCHWARTZ TANZ Rožňava. Svoj talent a plné nasadenie v súťaži ukázali páry tanečných klubov z celého Slovenska, ale aj z Poľska i Maďarska.

Súťažilo sa v 12 kategóriách od detí, juniorov až po dospelých. Krásne róby, ich precízne tancovanie a ladný krok dokázali v divákoch vyvolať umelecký zážitok, čo patrične ocenili potleskom. Na odbornú stránku tanca dohliadalo 11 porotcov, ktorí udeľovali tanečným párom body i známky.

Mesto Revúcu reprezentovali Tomáš Buchta a Lea Sviežená, Beneš Ján Theodore a Egedová Tamara. Konkurencia bola veľmi veľká, no nie každý mohol zvíťaziť. Nesmiernu radosť nám urobil tanečný pár Beneš Ján Theodore a Egedová Tamara, ktorí obsadili finálové 3. miesto v kategórii Deti I E, Tomáš Buchta a Lea Sviežená, ktorí obsadili finálové 5. miesto v štandardných tancoch v kategórii Junior II D a finálové 5. miesto v kategórii Dospelí D.

Tanečné štúdio Happy Dance by chcelo veľmi pekne poďakovať sponzorom JUDr. Andrej Dankovi, Stefe s.r.o., SMZ Jelšava a.s., Komateq a.s., Mestské lesy s.r.o., Kontur & partner s.r.o., Martinovi Pribolovi, ktorí prispeli k zrealizovaniu tejto peknej akcie. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Revúckeho tanečného parketu 2018.

TŠ Happy Dance Revúca

 

Čítaj celý článok ]
Spravodajstvo z horného a stredného Gemera - 13. november 2017

Spoznávajte hovädzie držky – nečakanú vitamínovú bombu

Spoznávajte hovädzie držky – nečakanú vitamínovú bombu

Chcete byť zdravší, schudnúť alebo dokonca omladnúť? Vyskúšajte držky.
Niektorí ich milujú, iným sa obracia žalúdok už iba pri pohľade na ne. Niekomu pripadajú veľké biele “fláty” na tanieri nechutné, druhý si zase pochutná, iba keď sú držky poriadne hrubé. Pre niekoho jedlo chudobných a pre iných gurmánska delikatesa. Málokto však vie, že držky sú vitamínová a minerálna bomba, z ktorej sa navyše nepriberá.

 

Čo sú to vlastne držky
Vo všeobecnosti sa držkami nazývajú všetky orgány zažívacieho traktu prežúvavcov (kniha, čepiec, bachor, slez). V našich končinách však pod pojmom držky rozumieme najčastejšie stenu bachora prežúvavcov, najmä býka a kravy.

Bachor (rumen) je vnútorný orgán hovädzieho dobytka, nachádza sa v brušnej dutine, má typický tvar veľkého vaku (objem môže dosiahnuť až 150 l). Povrch upravených držiek je lesklý, nelepivý, smotanovobielej farby s nádychom dožlta, z vnútornej strany je typická štruktúra v tvare včelieho plástu. Predávajú sa vyčistené a vypraté, delené na menšie diely alebo rovno rezané na tenké dlhé pásiky. Môžu mať typický mierny, nevýrazný zápach po obsahu bachora (zápach akoby siláže či maštaľného hnoja), ktorý sa kuchynskou úpravou stratí. Držky sa po porážke zbavia vnútorného obsahu, vypláchnu v studenej vode a následne sa vyperú pri teplote 70 [ Čítaj celý článok ]

Spravodajstvo z horného a stredného Gemera - 13. november 2017

Rozhovor s predsedom stolnotenisového klubu v Plešivci Ing. Františkom Nemčokom

Rozhovor s predsedom stolnotenisového klubu v Plešivci Ing. Františkom Nemčokom

Stolný tenis ako šport je v obci Plešivec už štvrtý rok. V súčasnosti má klub dve družstvá, jedno hrá 4. ligu Gemer – Spiš a jedno 6. ligu. Náš spolupracovník Ing. Š. Tomášik pripravil rozhovor s predsedom klubu Ing. Františkom Nemčokom.

1. Ako hodnotíte sezónu 2016 – 2017 ?
V krátkej 4 ročnej histórii klubu bola sezóna 2016/2017 našou najúspešnejšou. A - družstvo sa umiestnilo v 4. lige Gemer-Spiš na vynikajúcej 6. priečke a B-družstvo v najvyššej okresnej súťaži v 5. lige Gemer taktiež na 6. priečke. S oboma umiestneniami sme boli nadmieru spokojní.

2. V akom zložení pracuje výbor?
S.T.K. PLEŠIVEC (Stolnotenisový klub Plešivec) bol úspešne zaregistrovaný na MV SR dňa 30.7.2013 ako občianske združenie (nezisková organizácia). Najvyšším orgánom je členská schôdza, kt. pozostáva zo všetkých členov združenia. Najvyšším výkonným orgánom je predsedníctvo, ktoré bolo zvolené v zložení Ing. František Nemčok, Ján Šofranko a Mgr. Ondrej Skokan. Štatutárom OZ je Ing. František Nemčok, ktorý je zároveň predsedom klubu.

3. S ktorými výsledkami nie ste spokojný?
Minulý ročník v 4. lige bol špeciálny novým systémom súťaže, ktorý bol zriadený z dôvodu reorganizácie najvyššej krajskej súťaže. 12 družstiev hralo jednokolovo každý s každým (buď doma alebo logo stk plesivec 1vonku) a po odohratí prvej časti sa tabuľka rozdelila na 2 skupiny a to o 1. - 6. miesto a o 7. - 12. My sme v prvej časti hrali vynikajúco, podávali sme kvalitné výkony a zaslúžene sme skončili napokon na 5. mieste. Pred sezónou sme boli považovaní za outsiderov súťaže aj z dôvodu dlhšej absencie Petra Oleára, ktorý bol po operácii nohy a nevedeli sme kedy sa vráti do kolotoča zápasov, ale napriek tomu bola sila nášho kolektívu ohromná a po skvelom úvode sme sa postupne stali čiernym koňom súťaže. Rozhodne sme chceli vyťažiť viac v derby zápasoch s Gemerskou Polomou a Rožňavou, kde sme napokon utrpeli dve tesné prehry 8:10. Ale po poslednom zápase v Spišských Vlachoch vypukla v našom družstve obrovská radosť. V nadstavbovej skupine o 1.-6.miesto sme dali priestor aj hráčom, ktorí počas sezóny hrávali po väčšine času v B - družstve. Tie výsledky už neboli také ideálne, možno došlo v našom družstve aj k vnútornému uspokojeniu z umiestnenia po prvej časti, ale nesmieme zabudnúť aj na silu, skvelú formu a kvalitu našich súperov. Čerešničkou na torte bola výhra s Rožňavou na ich palubovke. 

4. Ako prebiehala príprava na nový ročník?
Tá príprava nebola taká ako sme si predstavovali, keďže viacero našich hráčov cestovalo a aj v súčasnosti cestuje ďaleko za pracovnými povinnosťami, tak preto sme intenzívnejšie začali trénovať až koncom augusta. Podarilo sa nám posilniť o skúseného Alexandra Balázsa st., čo považujem za najvýraznejšiu zmenu v našom kádri pre novú sezónu. Zúčastnili sme sa na turnaji v Harichovciach a napokon sme celý tréningový proces zavŕšili zorganizovaním 3. ročníka súťaže družstiev s názvom TOP TEAMS CUP 2017 kde sme sa v silnom súťažnom poli umiestnili na vynikajúcom 2. mieste. Počas leta sme nezabudli ani na našich fanúšikov a milovníkov stolného tenisu kde sa nám podarilo pre nich zorganizovať 3. ročník Turnaja neregistrovaných hráčov a to v kategóriách mužov, žien a detí.

5. Ktorý z hráčov podával najlepšie výkony?
Keďže hráme súťaž družstiev, tak v prvom rade sa chcem poďakovať všetkým hráčom za ich predvedené výkony počas minulej súťažnej sezóny. Sila je hlavne v kolektíve, čo vystihuje aj naše motto: "Šport nás spája". Našim najúspešnejším hráčom bol Peter Bakoš, ktorý počas celého ročníka podával vyrovnané výkony a bol našim ťahúňom v 4. aj 5. lige a preto zaslúžene získal honor najlepšieho hráča najvyššej okresnej súťaže. Napokon sa v krajskom rebríčku ocitli 4 hráči z nášho družstva, okrem spomínaného Petra Bakoša aj František Nemčok, Norbert Bakoš a Peter Oleár, čo bol vynikajúci výsledok pre náš klub.

6. Ako hodnotíte vstup do novej súťažnej sezóny 2017/2018 ?
V 4. lige sme do súťaže vstúpili 2 výhrami a to v Krompachoch (SNV) a doma s Máriou Hutou (GL) a tak sme sa ocitli na líderskej pozícii. Potom prišla tesná prehra v derby zápase v Jablonove 8:10, kde o troch bodoch pre domácich rozhodlo aj nešťastné moje zranenie, kde som si natiahol lýtkový sval a tak som zápas v poslednom kole musel žiaľ zaskrečovať. Zranenie si vyžiada oddych na niekoľko týždňov. V poslednom odohranom 4. kole sme doma privítali Spišské Vlachy, kt. sme napokon tesne zdolali 10:8. V súčasnosti sa nachádzame na 4. priečke s 1 bodovým mankom na lídra z Letanoviec, čo považujem za vynikajúci vstup do nového súťažného ročníka. Vo vynikajúcom svetle sa ukazuje Szilárd Drenko a skvelé výkony podáva opäť Peter Bakoš. V tesnom závese sekundujú Peter Oleár a Norbert Bakoš.

Naše B - družstvo svoju sezónu odštartovalo v 5. lige domácou výhrou proti Rakovnici, ale žiaľ v ostatnom čase sa nám až tak nedarí, kde sme zaznamenali dve prehry a to v Dobšinej a v domácom zápase proti Honciam. 

Na záver by som sa chcel poďakovať našim rodinám, fanúšikom, obecnému zastupiteľstvu a Obci Plešivec, ZŠ Plešivec s vyučovacím jazykom slovenským a všetkým podnikateľským subjektom a fyzickým osobám, ktorí nám darovali 2%. Bez podpory všetkých si fungovanie nášho klubu neviem predstaviť a preto sa nemalou mierou podieľajú na úspešnosti nášho klubu, za čo im vyslovujem jedno veľké ĎAKUJEM!

Konečná tabuľka 6. ligy    Konečná tabuľka 4. ligy
1. Jablonov n/T 18  17  0   1 225:99   52
2. STK Honce A 18 13 3 2 217:107 47
3. Tatran Betliar 18 12 2 4 196:128 44
4. MSTO Dobšiná A 18 12 0 6 197:127 42
5. Gemerská Poloma B 18 9 1 8 172:152 37
6. S.T.K. Plešivec B 18 8 1 9 152:172 35
7. ŠKST Gočovo 18 5 1 12 137:187 29
8. ŠK Henckovce B 18 4 2 12 135:189 28
9. TJ Lokomotíva Dedinky 18 4 2 12 119:205 28
10 STK Baník Rakovnica 18 0 0 18 70:254 18
    
1. Krompachy 21  16  2   3 242:135  55
2. Harichovce 21 14 3 4 224:154 52
3. Rožňava C 21 13 1 7 200:178 48
4. Arnutovce 21 11 2 8 197:181 45
5. Gemerská Poloma 21 11 1 9 200:178 44
6. Plešivec 21 8 0 13 164:214 37
7. Spišské Vlachy B 21 15 1 5 221:157 52
8. BBF Sp. N. Ves B 21 12 2 7 202:176 47
9. Henckovce 21 8 2 11 192:186 39
10 Mária Huta B 21 6 2 13 163:215 35
11. Hrabušice 21 2 2 17 137:241 27
12. Mlynky 21 1 0 20 126:252 23

Pripravil: Ing. Štefan Tomášik

 

Čítaj celý článok ]