Kvalitné RSS zdroje z Mráčika

Kvalitné RSS zdroje z Mráčika

RSS zdroj: Portál pre každého psychológa

Stručný popis:Prvý internetový časopis (nielen) o psychológii. Časopis je pre vás všetkých čo sa o psychológiu zaujímate, čo pracujete v akýchkoľvek pomáhajúcich profesiách a tiež máte občas pocit, že v tejto oblasti je na Slovensku uhorková sezóna po celý rok.
Pôvodný zdroj:http://www.i-psychologia.sk/ Otvor v novom okne
RSS zdroj:http://www.i-psychologia.sk/ rss.xml Otvor v novom okne
Jazyk:sk
Kódovanie:windows-1250
Posledná aktualizácia:
23. september 2017 14:39:26
Verzia:RSS 2.0
Aktuálny počet článkov:20 článkov
Portál pre každého psychológa - 22. september 2017

Inzercia - Komunitné centrum v RS hľadá svojho odborného garanta

Pozícia odborného garanta komunitnéo centra je vhodná aj pre psychológa.  Kvalifikačné predpoklady:vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa v odbore sociálna práca / psychológia / sociálne služby a poradenstvo a minimálna prax 3 roky v sociálnej práci. Náplň práce: koordinácia odborných, akreditovaných činností sieťovanie miestnej samosprávy, úradov, organizácii a odborníkov v meste Rimavská Sobota vyhľadávanie a koordinácia zamestnancov a dobrovoľníkov príprava a realiz... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 21. september 2017

Akcie a podujatia - Kurz ku Stimulačnému programu Mirabilis pre deti od 3 do 6 rokov

  Stimulačný program Mirabilis pre deti vo veku od 3 do 6 rokov Pozývame Vás na jednodňový kurz pre odborníkov z praxe, predovšetkým pre psychológov, špeciálnych pedagógov, učiteľov z MŠ. Komplexný stimulačný program Mirabilis má za cieľ optimálne naštartovať a rozvinúť schopnosti a zručnosti, ktoré sú kľúčové pre úspešné napredovanie dieťaťa v MŠ. Hry a činnosti sú zamerané na rozvíjanie všetkých schopností dôležitých pre učenie: na grafomotoriku, priestorovú orientáciu, ... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 21. september 2017

Akcie a podujatia - KURZ_Korekčný program Mirabilis pre žiakov s problémami v správaní v ZŠ

  Vzdelávací jednodňový kurz pre odborníkov z praxe   Korekčný program pre deti s problémami v správaní v prostredí základnej školy       Cieľové skupiny:  - pedagógovia z I. a II. stupňa ZŠ  - sociálny pracovník, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg  - psychológ, - študenti daných odborov   Obsah kurzu:  prezentácia a praktické ukážky jednotlivých stretnutí Integratívneho pro... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 21. september 2017

Akcie a podujatia - Odborný workshop pre odborníkov z praxe : Diagnostika ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

 Workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej zrelosti   Workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej zrelosti detí ponúka podporný rámec odborníkom, ktorí sa zaoberajú problematikou posudzovania školskej pripravenosti detí na vstup do ZŠ. Cieľom je ponúknuť unifikovanú štruktúru diagnostického procesu školskej zrelosti detí s ohľadom na kvalitu diagnostických testov, ich aktuálnosť a dostupnosť. Počas workshopu s účastníkmi analyzujeme dia... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 21. september 2017

Akcie a podujatia - Workshop_Špeciálno-pedagogická diagnostika dyskalkúlie

 Odborný konziliárny workshop Špeciálno-pedagogická diferenciálna diagnostika dyskalkúlie  /súčasťou kurzu je obdržanie a anlýza nešpecifického testu dyskalkúlie/ Cieľom odborného konziliárneho workshopu Špeciálno-pedagogická diagnostika dyskalkúlie je analyzovať diagnostický proces, zameraný na identifikáciu dyskalkúlie prostredníctvom testových batérií a skúšok, ako aj analýza nešpecfického novovytvoreného testu dyskalkúlie.   OBSAH workshopu: - symptomatológia... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 21. september 2017

Akcie a podujatia - Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ

Vzdelávací JEDNOdňový kurz pre pedagógov a odborných zamestnancov poradenských a výchovných zariadení  Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ© Cieľová skupina: s programom ďalej môžu pracovať pedagogičky zo ZŠ, špeciálne pedagogičky, výchovné poradkyne, odborní zamestnanci z poradenských a výchovných zariadení psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg Korekčný program Mirabilis je ucelený program, ktorý je zameraný na korekciu vývinových porúch ... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 21. september 2017

Akcie a podujatia - Stimulačný program pre deti z rómskeho prostredia prvkami Feuersteina

  Vzdelávací odborný seminár  Stimulačný program pre deti zo sociálne znevýhodneného rómskeho prostredia prvkami z Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania  Vzdelávací kurz je diferencovaný na dve časti: V prvej časti pod vedením Doc. PhDr. Kozubíka, PhD. analyticky odkryjeme symptomatológiu sociálneho znevýhodnenia z jej kvalitatívnej roviny. Druhá časť je praktická inštruktáž k stimulačnému programu pre deti zo sociálne znevýhodneného rómskeho prostredia... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 21. september 2017

Akcie a podujatia - Preventívny program Mirabilis pre mládež vo veku 13 - 18 rokov

Odborný jednodňový kurz Preventívny program Mirabilis pre deti a mládež vo veku 13-18 rokov S programom ďalej môžu pracovať odborní zamestnanci z poradenských, výchovných zariadení : - sociálny pedagóg, psychológ, špeciálny pedagóg, vychovávateľ a na školách /ZŠ, SŠ/ : - výchovný poradca, koordinátor prevencie, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, pedagógovia. Program je vytvorený na skupinovú formu práce s mládežou. Cieľom programu je nenásilnou a pre mládež prijateľno... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 21. september 2017

Akcie a podujatia - Workshop_Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení

Odborný konziliárny workshop  Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení Pozývame Vás na odborný konziliárny workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika z praxe poradenských zariadení, ktorého cieľom bude explorovať proces diagnostikovania cieľovej skupiny detí - klientov CPPPaP/CŠPP.   OBSAH workshopu: - štruktúra špeciálno-pedagogického diagnostikého procesu, s rozkrokovaním a názornou ukážkou jednotlivých diagnostických testov a m... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 21. september 2017

Články - Katastrofálne horúčavy ako varovanie ľudstvu!

   Absolútne nikomu nebolo možné prehliadnuť mimoriadne, až doslova africké horúčavy tohto leta. Boli najväčšími za celú dobu hydrometeorolgických meraní na našom území. Sucho, doprevádzajúce horúčavy negatívne poznačilo množstvo i kvalitu obilovín v tohtoročnej žatve a s najväčšou pravdepodobnosťou negatívne poznačí i úrodu jesenných plodín.    A práve počas jeden z vĺn týchto obrovských horúčav sa v médiách objavila správa, že 2. augusta sme vyčerpali ekolog... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 21. september 2017

Akcie a podujatia - Využitie hudby v pomáhajúcich profesiách

Hry s hudbou (zážitkový workshop o možnostiach využitia hudby v pomáhajúcich profesiách) ČAS / DÁTUM sobota 14.október (10:00 - 13:00 hod.)  CENA 15e / 12e študent / 10e člen SAŠAP Účastníci workshopu obdržia osvedčenie o jeho absolvovaní. MIESTO KONANIA Bratislava - Dúbravka, Centrum rodiny Bazovského 6 MHD - 83,84,4,5 zastávka Švantnerova, 63,30,37 zastávka ŽST Lamač Prihlášky a viac info mterapio@gmail.com / 0915 366 097 /Adamčíková/ Ciele workshopu Hlavným cie... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 20. september 2017

Akcie a podujatia - Arteterapeutický čitateľský program

Arteterapeutický čitateľský program (jeseň 2017)     Literatúra nám ponúka iný pohľad na svet, učí nás preciťovať, vnímať, správať sa. Pomáha lepšie porozumieť svetu, ľuďom a sebe. Podnetom pre našu prácu bude slovo, text, úryvok z prózy, poézie a následné výtvarné spracovanie. Po tvorivom procese nasleduje reflexia k vytvoreným dielam. Novinkou je, že okrem prepájania arteterapie a biblioterapie, pribudne ďalší podnet pre lepšie uchopenie prezentovaných ... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 19. september 2017

Akcie a podujatia - KOMPLEX - víkendový seminár

Pozývame vás na víkendový seminár KOMPLEX Účastníci seminára budú mať príležitosť zoznámiť sa s komplexami tak, ako ich stretávame v príbehoch klientov i v životoch vlastných, ale i mýtoch a rozprávkach. Komplexy sú prekážkami i podnetmi osobnostného vývoja. To znamená, že komplexy určujú vnímanie, prežívanie a reagovanie na určité situácie. Na prípadovej štúdii sa zoznámia so spôsobom a možnosťami ako s k... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 18. september 2017

Akcie a podujatia - Rodičovské presvedčenia a výchovný štýl – posolstvá, ktoré nesú dôležitú informáciu

Rodičovské presvedčenia a výchovný štýl – posolstvá, ktoré nesú dôležitú informáciuTéma semináru vychádza z teoretického konceptu adlerovskej psychológie, ktorý možno aplikovať pre potreby poradenskej i terapeutickej práce. Seminár je určený predovšetkým pre pracovníkov pedagogicko-psychologických poradní, pre všetkých odborníkov, ktorí pracujú s deťmí a rodičmi i pre rodičov, ktorí chcú načerpať inšpiráciu pre výchovu detí. Porozumieť rodičovskému presvedčeniu znamená nahliadnuť i na... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 18. september 2017

Inzercia - Ponuka práce v OZ Odyseus: Koordinátor/Koordinátorka programu Sociálna asistencia

Hľadáme človeka, ktorý má rád sociálnu prácu a stotožňuje sa s prístupom harm reduction a našimi hodnotami, rád sa vzdeláva a bude pre klientov a klientky tým, na koho sa môžu obrátiť, keď sa ocitnú v ťažkostiach. Dokáže spájať rôzne svety a úspešne budovať vzťahy aj tam, kde by ich ťažko niekto očakával. Chceme, aby aktívne hľadal riešenia každodenných sociálnych a zdravotných problémov ľudí užívajúcich drogy/pracujúcich v ... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 16. september 2017

Akcie a podujatia - Spolu. Aj s tvojimi/mojimi deťmi.

Séria stretnutí pre ľudí, ktorí žijú v partnerstve a spolu vychovávajú deti z predchádzajúcich vzťahov, ako aj pre tzv. single parents, ktorí uvažujú, či a ako vstúpiť do ďalšieho vzťahu, príp. pre kohokoľvek v blízkom vzťahu s podobnou rodinnou situáciou. Alebo ako sa dá byť naraz sám sebou, mužom alebo ženou, rodičom, čo za niečo stojí, nevlastným rodičom, parterom/-kou, pokiaľ možno nevyšťaveným a nestrhanou, pritom mať normálny vzťah a celé to prežiť v zdraví a spokojnosti. Podporná... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 15. september 2017

Akcie a podujatia - Semináre z cyklu: Rob(í)me ochranu detí s deťmi

Dva vzdelávacie semináre z cyklu Rob(í)me ochranu detí s deťmi určené pre odbornú verejnosť pôsobiacu v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately organizuje Návrat, o.z. v spolupráci s Úradom žilinského samosprávneho kraja. Lektormi oboch seminárov sú skúsení odborníci z Českej republiky.   Prvý seminár: Zapojenie dieťaťa do rozhodovania. Organizujete „prípadovky“ s aktívnou účasťou dieťaťa? Uvažujete o tom ako včleniť d... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 14. september 2017

Inzercia - Ponuka práce - ergoterapeut

Domov sociálnych služieb Integra v Bratislave hľadá ergoterapeuta na zastupovanie počas materskej dovolenky (minimálne 15 mesiacov). Ide o plný pracovný úväzok. Cieľovou skupinou sú deti a dospelí s mentálnym a telesným postihnutím. V prípade záujmu posielajte svoje životopisy na... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 14. september 2017

Inzercia - Ponuka práce - psychológ

Do Zariadenia podporovaného bývania v Senci (ZPB v Senci je detašovaným pracoviskom Domova sociálnych služieb Integra v Bratislave) hľadáme psychológa na zastupovanie počas dlhodobej PN (minimálne pol roka a viac). Ide o plný pracovný úväzok. Cieľovou skupinou sú dospelí s duševných ochorením (z okruhu schizofrénie, afektívnych, neurotických, organických porúch). Nástup možný ihneď. V prípade záujmu posielajte svoje životopisy na... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 13. september 2017

Poradňa - Veľmi zlé sny

Dobry den, chcem sa opytat na desive sny. Uz od mala ma niekto nahanal vzdy muz, nikdy som mu nevidela do tvare a vzdy to skoncilo mojou smrtou.-aspon tak som si to myslela lebo vzdy prisla tma a myslela som ze tym sa to konci. V poslednej dobe sa sny zdokonalili vsetko si dopodrobna pamatam a v snoch ma zabiju,supak niecim ostrym do ucha,necitila som bolest ale citila som ako mi tepla krv steka z ucha a citila som krivdu beznadej,cudzia babicka rovno do tvare mi strelila zblizka zbranou... [ Čítaj celý článok ]