Kvalitné RSS zdroje z Mráčika

Kvalitné RSS zdroje z Mráčika

RSS zdroj: Portál pre každého psychológa

Stručný popis:Prvý internetový časopis (nielen) o psychológii. Časopis je pre vás všetkých čo sa o psychológiu zaujímate, čo pracujete v akýchkoľvek pomáhajúcich profesiách a tiež máte občas pocit, že v tejto oblasti je na Slovensku uhorková sezóna po celý rok.
Pôvodný zdroj:http://www.i-psychologia.sk/ Otvor v novom okne
RSS zdroj:http://www.i-psychologia.sk/ rss.xml Otvor v novom okne
Jazyk:sk
Kódovanie:windows-1250
Posledná aktualizácia:
18. február 2018 03:00:35
Verzia:RSS 2.0
Aktuálny počet článkov:7 článkov
Portál pre každého psychológa - 17. február 2018

Akcie a podujatia - Kurz asertivity pre páry

Asertivita pre páry je workshop zameraný najmä na komunikáciu páru. Náš život je presýtený množstvom informácií, snažíme sa byť úspešní v práci, byť dokonalými rodičmi a v tom zmätku strácame kontakt s človekom, s ktorým sme sa niekde na začiatku rozhodli prežiť svoj život v láske a porozumení. Naším cieľom je posilniť vzťah cez komunikáciu. Dôležité je porozumenie sebe, svojím emóciám. Uvedomiť si svoje potreby a potreby druhých. Byť empatickým a pritom nestrácať svoje túžby. Obyčajne... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 14. február 2018

Akcie a podujatia - NARATÍVNA TERAPIA krátkodobý výcvik - posledné voľné miesta!

Naratívny prístup využíva pozitívnu moc príbehu, ktorá svojou podmanivosťou formuje ľudskú skúsenosť a napĺňa ju - od počiatku ľudských kultúrnych dejín - zmyslom. Konštruktivistické chápanie jazyka umožňuje - v kontexte systemického prístupu - vnímať ľudské trápenie ako príbeh podliehajúci zákonom jazyka a s týmto príbehom pracovať ako s takou realitou v jazyku, ktorá sa vzpiera priznať jej nositeľovi jeho živé a pôvodné autorstvo.   Naratívny prístup rozvíja spoluprácu pomáhajúceho ... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 14. február 2018

Akcie a podujatia - Kurz SYSTEMICKÝ ROZHOVOR

Kurz má pomôcť získať základnú orientáciu a zručnosť pri vedení pomáhajúceho rozhovoru tak, aby čo najúspornejším, bezbolestným a príjemným spôsobom pre všetky zúčastnené strany viedol k čo najväčšiemu úžitku pre klienta. Pre pomáhajúceho pracovníka prináša úľavu od ťarchy bremena expertnosti a "burn-out" syndrómu (syndrómu vyhorenia), tým, že podnecuje a podporuje kompetencie a zdroje klienta k nachádzaniu si vlastných a teda pre neho tých najlepších riešení svojich problémov.  Kurz j... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 14. február 2018

Akcie a podujatia - Rodinná terapia zameranná na vzťahovú väzbu

  VÝCVIKOVÝ PROGRAM „RODINNÁ TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“ v rozsahu 180 hodín október 2018 – november 2019 miesto konania Martin   Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu vychádza z modelu rodinnej terapie, ktorý bol rozvinutý Danielom Hugshom. Hughs vytvoril nádherný, jasný a veľmi užitočný súhrn silného prístupu k rodinnej terapii. Bol prvým odborníkom, ktorý aplikoval teóriu vzťahovej väzby n... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 14. február 2018

Akcie a podujatia - Možnosti využitia hry v terapeutickej a poradenskej práci s dieťaťom

  Možnosti využitia hry v terapeutickej a poradenskej práci s dieťaťom   Vzdelávanie je určené pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov...   Kedy: Vzdelávanie je tematicky rozdelené do deviatich dní/ôsmych stretnutí  1.    stretnutie: 11.- 12.10.2018 (štvrtok 8.30 – 18.00; piatok 8.30 – 14.00)  2.  ... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 14. február 2018

Akcie a podujatia - Práca s telom ako dôležitý nástroj v bazálno-terapeutickom procese s klientom

  Práca s telom ako dôležitý nástroj v bazálno-terapeutickom procese s klientom. Šárka Francírková (ČR) – lektorka, terapeutka Výcvik je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, psychiatrov, logopédov ...   Anotácia: Telo je dôležitým nástrojom v každom terapeutickom či poradenskom procese a zároveň nezanedbateľným zdrojom poznania, inšpirácie aj liečebných procesov. ... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 14. február 2018

Akcie a podujatia - Dieťa a rodina v rozvode

  Dieťa a rodina v rozvode  PaedDr. Dušana Priehradná, Mgr. Monika Boričová Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, pedagógov ...   Kedy: 17.-19.10. 2018  ·        streda od  8.30 – 17.00 (registrácia účastníkov  8.00-8.30) ·   &nb... [ Čítaj celý článok ]