Kvalitné RSS zdroje z Mráčika

Kvalitné RSS zdroje z Mráčika

RSS zdroj: Portál pre každého psychológa

Stručný popis:Prvý internetový časopis (nielen) o psychológii. Časopis je pre vás všetkých čo sa o psychológiu zaujímate, čo pracujete v akýchkoľvek pomáhajúcich profesiách a tiež máte občas pocit, že v tejto oblasti je na Slovensku uhorková sezóna po celý rok.
Pôvodný zdroj:http://www.i-psychologia.sk/ Otvor v novom okne
RSS zdroj:http://www.i-psychologia.sk/ rss.xml Otvor v novom okne
Jazyk:sk
Kódovanie:windows-1250
Posledná aktualizácia:
22. jún 2018 11:19:27
Verzia:RSS 2.0
Aktuálny počet článkov:20 článkov
Portál pre každého psychológa - 20. jún 2018

Články - SNOEZELEN FUNGUJE ALEBO PRENOS POZITÍVNYCH NÁVYKOV DO PRÁCE V TRIEDE

Už štvrtý školský rok sú žiaci našej špeciálnej školy v Ružomberku cielene sprevádzaní a podporovaní v multisenzorickej miestnosti Snoezelen certifikovaným špeciálnym pedagógom. Ide najmä o naše deti s autizmom, žiakov s viacnásobným postihnutím a niektorých žiakov B variantu. V miestnosti trávime jednotlivo každý týždeň 30 až 40 minút, pričom sa nezameriavame len na oddych, ale Snoezelen sa snažíme čo najviac využívať na rozvoj jedn... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 20. jún 2018

Akcie a podujatia - Kognitívne behaviorálna intervencia pri práci s úzkostnými deťmi

  Seminár sa zaoberá definíciou, etiológiou a terapiou nadmernej úzkosti. Informuje o najčastejších úzkostných poruchách v detskom veku. Ponúka prehľad techník, koré sú ľahko použiteľné pre pedagógov, psychológov a terapeutov, ktorí pracujú s úzkostnými deťmi. Interaktívna časť sa venuje kazuistikám a diskusii o danej problematike. TERMÍN:  14. 10. 2018 Nedeľa: 8,30 - 16,00hod.   MIESTO:  Vila Vista,... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 20. jún 2018

Akcie a podujatia - Sebapoškodzovanie v detskom a adolescentnom veku

Seminár zoznámi účastníkov a účastníčky s definíciou, metódami a príčinami zámerného sebapoškodzovania. Informuje o ôsmych typoch motivácie k tomuto správaniu. Zaoberá sa vzťahom psychických porúch a sebapoškodzovania. Informuje o liečbe a výchovných postupoch ako takému správaniu u detí a adolescentov predchádzať. Interaktívna časť je venovaná kazuistikám a diskusii o danej problematike.... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 20. jún 2018

Akcie a podujatia - SYSTEMICKÁ PÁROVÁ A RODINNÁ TERAPIA - posledné voľné miesta!!!

Výcvik bol otvorený 19.-20.5.2018, kedy sa uskutočnilo úvodné stretnutie. Ponúkame poslednú možnosť pristúpiť do výcviku na 2.stretnutí v dňoch: 30.-6.-1.7.2018 !!! Je vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, psychológov, psychoterapeutov, lekárov, psychiatrov, sociálnych, pracovníkov, pedagógov, andragógov a i., ktorí pracujú so špecifickou klientelou, a to problémovými systémami (alebo ich časťami) rodinnými, párovými a inými, ktorá je reálne najčastejšou klientelou poradní, zariadení... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 20. jún 2018

Akcie a podujatia - NARATÍVNA TERAPIA krátkodobý výcvik

Naratívny prístup využíva pozitívnu moc príbehu, ktorá svojou podmanivosťou formuje ľudskú skúsenosť a napĺňa ju - od počiatku ľudských kultúrnych dejín - zmyslom. Konštruktivistické chápanie jazyka umožňuje - v kontexte systemického prístupu - vnímať ľudské trápenie ako príbeh podliehajúci zákonom jazyka a s týmto príbehom pracovať ako s takou realitou v jazyku, ktorá sa vzpiera priznať jej nositeľovi jeho živé a pôvodné autorstvo.   Naratívny prístup rozvíja spoluprácu pomáhajúceho ... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 20. jún 2018

Akcie a podujatia - Výcvik v systemickej psychoterapii UMENIE TERAPIE - posledné voľné miesta !!!

Komplexný 4-ročný psychoterapeutický výcvik, vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií: psychológov, psychiatrov, lekárov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov. Výcvik je akreditovaný a spĺňa podmienky EAP. Výcvik bude prebiehať v Košiciach. Výcvik pozostáva z 26 stretnutí (2 a ½ -dňových stretnutí, 1 stretnutie á 25 hod) cca raz za 7 - 9 týždňov (6 stretnutí v priebehu 1 roka), zahŕňa prácu v regionálnych skupinách,skupinovú a individuálnu supervíziu. Obs... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 18. jún 2018

Akcie a podujatia - Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi správania - akr. MŠ SR

  Na seminári sa podrobnejšie zoznámite s pojmami agresia, agresivita, ich príčinami a možnými prejavmi v školskom prostredí. Budete informovaní o životných situáciách žiakov, ktoré môžu byť pre nich rizikové, dozviete sa o najčastejších psychických poruchách, ktoré majú vzťah k agresivite. Precvičíte si spôsoby predchádzania týmto rizikám a možnosti včasných intervencií u žiakov. Na modelových situáciách si vyskúš... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 18. jún 2018

Akcie a podujatia - "Life Dynamic Slovensko" sebaskúsenostný a vzdelávací program s prvkami psychoterapie

V rámci výcviku prejdete všetkými oblasťami vášho života a zoznámite sa s integratívnym osvedčeným komplexným konceptom rozvoja osobnosti a týmu. Prostredníctvom vlastnej skúsenosti si môžete vyriešiť svoje bariéry a brzdy rozvoja a naučiť sa, ako pracovať s ľuďmi, či už v pomáhajúcej (psychológovia, pedagógovia, lektori, koučovia a pod.), manažérskej pozícii, či pre svoj osobnostný rozvoj. V ČR výcvik realizujeme od roku 2011, každý rok otvárame jednu až dve skupiny v Prahe i v Brne.... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 17. jún 2018

Akcie a podujatia - ÚVOD DO ARTETERAPIE - OBSADENÉ

 Chcete sa dozvedieť čo je to arteterapia, kde a ako ju môžeme využiť, akú silu v sebe skrýva a čo všetko nám môže odhaliť?  Pozývame Vás na workshop  ÚVOD DO ARTETERAPIE  Arteterapia je prostriedkom na vyjadrenie svojich vnútorných pocitov. Je cestou sebepoznania, sebavyjadrenia a sebarealizácie. Napomáha rozvoju tvorivosti. Využíva rozličné výtvarné techniky ako je kreslenie, maľovanie, modelovanie, výroba koláží a iné. Artetera... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 14. jún 2018

Akcie a podujatia - Psychosomatické poruchy a ich psychoterapia

          Kurz  vás oboznámi so základným ponímaním psychosomatických porúch a terapeutických  postupov, ktoré sa využívajú pri ich liečbe. Účastníkom a účastníčkam budú predstavené možnosti práce s dospelými aj detskými klientmi s psychosomatickými poruchami a lekársky nevysvetliteľnými príznakmi (MUS- Medically Unexplained Symptoms). Teoreticky kurz vychádza z aktuálneho bi... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 11. jún 2018

Akcie a podujatia - Výcvik „SOLUTION FOCUSED“ – na riešenie zameraný prístup

“Keď chcete otvoriť zamknuté dvere, nepotrebujete analýzu zámku, ale kľúč, ktorý do zámku pasuje." (Steve de Shazer) Pozývame Vás na výcvik „SOLUTION FOCUSED“ – na riešenie zameraný prístup  Solution Focused je predovšetkým spôsob myslenia.   Solution Focused (SF), desaťročia etablovaný prístup v pomáhajúcich profesiách (psychoterapia, sociálna práca), koučingu, manažmente ai.,  ponúka paradigmu, obrat... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 6. jún 2018

Inzercia - Hľadám prácu Bratislava

Dobrý deň, som čerstvou absolventkou denného štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave na Katedre psychológie a touto cestou by som sa rada  uchádzala o možnosť práce na TPP, prípadne polovičný úväzok v oblasti psychológie, prípadne HR.  Počas štúdia som praxovala v Krízovom centre REPULS , tiež nejaký čas vo VÚDPaPe v Bratislave a v CPPaP v meste Martin a veľmi sa mi tam páčilo. Mojimi výhodami sú spoľahlivosť,  komunikatívnosť, zodpovednosť a flexibilit... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 6. jún 2018

Akcie a podujatia - VÝKLAD SNOV - Čo sú sny a ako im porozumieť?

Prednáška zrozumiteľným jazykom, na podklade najnovších vedeckých poznatkov, vysvetľuje funkciu snov v psychike jedinca a ich pôvod. Na názorných ukážkach preukazuje mechanizmus tvorby snov a podstatu zobrazovaných snových obrazov. V ďalšej časti prednáška predstavuje základné a prehľadné kroky, ktorými môžeme odkryť skrytý význam snov. Taktiež prináša množstvo ukážok a príkladov pri práci so snami, vďaka ktorým bude mať účastník ucelenú predstavu o výklade snov.   Prednáška využíva... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 6. jún 2018

Inzercia - Sociálny pracovník

Príjmeme sociálnu pracovníčku do denného stacionára O.Z.Most do duše Prešov Požadujeme VŠ - vzdelanie v odbore, kreativitu, empatiu a lojalitu. Náplň práce: Poskytovanie sociálno - zdravotnej starostlivosti, tvorba individuálnych plánov prijímateľov sociálnej služby, poskytovanie sociálnej služby. Pracovná doba 7,30 hod - 16,00 hod v pracovnom týždni. Platové podmienky 700 € hrubá mzda. Nástup do zamestnania je 1.7.2018. Svoje životopisy zasielajte na email :brugerova@gmail.com najneskô... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 5. jún 2018

Poradňa - Fyzika a smrť

Dobrý deň ! Mám 14 rokov . Dosť sa zaujímam o fyziku a astronómi, všeobecne vedy a podobne. Uvedomujem si že súčasná veda nám otvorila oči a hovorí že ak nenájdeme spôsoby ako napr. dostať sa z vesmíru alebo podobné veci tak na niečo okolo 100% zomrieme. Je šanca že sa to podarí ale to by každý druhý musel byť vedec alebo by muselo prísť klonovanie a klonovanie "mudrcov". Uvedomujem si že to je nereálne a preto som sa zmieril so smrťou ľudstva, s úplným zánikom a roztrhnutím na atómy. Uvedomil... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 5. jún 2018

Inzercia - Pre klientov: Ponúkame voľné miesta v podporovanom bývaní

 Chcete si vyskúšať väčšiu samostatnosť?  Ponúkame voľné miesta v podporovanom bývaní,   v ženskom a mužskom byte v Bratislave.  Pre koho:  Pre ľudí s duševným ochorením.  Ak sa chcete naučiť fungovať samostatnejšie  a  naučiť  sa starať o domácnosť, či hospodáriť s peniazmi je táto služba určená práve pre Vás.   Kde:  Službu poskytujeme v dvoch plne zariadených byt... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 5. jún 2018

Akcie a podujatia - Artefiletika v kontexte rapovej terapie

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce, pri ktorej sa využíva najmä tvorivosť a zážitok. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie klientov, s ktorými pracujeme. Hip hop je podľa výskumníkov vhodný pre terapeutické účely práve svojou agresivitou a expresivitou. „Pozitívne používanie metafor“ je forma terapeutickej intervencie, kedy odborníci klientovi odporúčajú využiť silu svojej predstavivosti, ... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 4. jún 2018

Akcie a podujatia - Možnosti využitia hry v terapeutickej a poradenskej práci s dieťaťom

  Možnosti využitia hry v terapeutickej a poradenskej práci s dieťaťom (terapia hrou, filiálna terapia)   Vzdelávanie je určené pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov...   Kedy: Vzdelávanie je tematicky rozdelené do deviatich dní/ôsmych stretnutí  1.    stretnutie: 11.- 12.10.2018 (štvrtok 8.30 – 18.00; piatok 8.30 – 14.00)... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 4. jún 2018

Inzercia - Práca s deťmi

Ahojte, Hladáme do nášho tímu dalšieho nadšenca pre prácu s deťmi. Sídlime v Košiciach.  Hľadáme  niekoho: Kto sa s deťmi rád hrá a blázni, Komu nevadí,že deti majú postih v sociálnej oblasti a reči,  Koho naplna,ze vidí ako dieťa napreduje a učí sa nové zručnosti Komu vyhovuje intenzívna a systematicka práca s dobrým výsledkom Kto má cit,pre to, čo sa dieťaťu páči  Kto sa chce vzdelavat a pracovať na sebe Kto práve skončil školu a má plno energie ... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 4. jún 2018

Akcie a podujatia - Transakčná analýza v poradenstve

Workshop Transakčnej analýzy v kontexte poradenstva    Lektorka: Eva Acs, TSTA (C)      O workshope:  Workshop s Evou Acs v rozsahu 20 hodín je venovaný TA v poradenskom procese a je súčasťou dlhodobého vzdelávania v TA.                Pre koho je workshop určený:  Workshop je určený pre všetkých, ktorí pracujú s ľuďmi - psychológovia, sociálni pracovn... [ Čítaj celý článok ]