Kvalitné RSS zdroje z Mráčika

Kvalitné RSS zdroje z Mráčika

RSS zdroj: Bratislavské RSS

Stručný popis:Sk 50
Pôvodný zdroj:http://www.bratislava.sk/ Otvor v novom okne
RSS zdroj:http://www.bratislava.sk/rss/ Otvor v novom okne
Jazyk:
Kódovanie:utf-8
Posledná aktualizácia:
23. august 2017 04:47:39
Verzia:RSS 2.0
Aktuálny počet článkov:45 článkov
| 1 | 2 | 3 | Ďalej »
Bratislavské RSS - 22. august 2017

Hlavné mesto zakročí proti vandalom

Bratislava 22. augusta 2017 – Námestie slobody, ktoré hlavné mesto revitalizuje, sa stalo terčom vandalov. Novo natreté lavičky, múriky a fontána vydržali neposprejované dva dni. Hlavné mesto sa preto rozhodlo rázne zakročiť a prijalo sériu opatrení. Podávame trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Priestor bude opätovne vyčistený. Už sa odstránili grafity z lavičiek, múrikov a stĺpov verejného osvetlenia, aktuálne sa čistí fontána. Ďalším opatrením je monitorovanie námestia bezpečnostnými kamerami a posilnenie hliadok mestskej polície. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 22. august 2017

Vandalizmus na Námestí slobody

Námestie slobody, ktoré hlavné mesto revitalizuje sa stalo terčom vandalov. Novo natreté lavičky, múriky a fontána vydržali neposprejované dva dni, preto sa hlavné mesto rozhodlo zakročiť. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 22. august 2017

Obytný súbor Grand Koliba

Okresný úrad Bratislava po ukončení zisťovacieho konania rozhodol, že zmena navrhovanej činnosti, ktorej navrhovateľom je GRAND KOLIBA, s.r.o., uvedená v predloženom zámere sa nebude posudzovať. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 22. august 2017

Bellavita Residence

Okresný úrad Bratislava po ukončení zisťovacieho konania rozhodol, že navrhovaná činnosť, ktorej navrhovateľom je BestWine s.r.o. uvedená v predloženom zámere sa nebude posudzovať. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 22. august 2017

Úplná uzávierka Starých Gruntov

Bratislava 22. augusta 2017 – Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na úplnú uzávierku Starých Gruntov (otočka autobusov MHD)v MČ Karlova Ves v termíne od 18.8.2017 – 30.9.2017 z dôvodu stavebných prác - nadstavba poschodia polikliniky. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 22. august 2017

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 24.08.2017 [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 22. august 2017

Odvolacie konanie, Parkovací dom a spevnené plochy

Odvolacie konanie, Parkovací dom a spevnené plochy, p.č.875/1, k.ú.Karlova Ves [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 22. august 2017

Rozhodnutie, Apartmánový dom BOOMERANG

Rozhodnutie-SP, Apartmánový dom BOOMERANG, p.č.1275/15,k.ú.Karlova Ves,SO 01 Príprava územia-p.č.1275/15 [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 22. august 2017

Rozhodnutie ministra č. 83/201

Rozhodnutie ministra č. 83/2017, potvrdenie SP,Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever - Rača [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 22. august 2017

Rozhodnutie ministra Diaľnica D4 Bratislava

Rozhodnutie ministra č. 82/2017,Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce-Ivanka sever, potvrdenie SP [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 22. august 2017

Upovedomenie o odvolaní: Prístupová komunikácia v k.u.Karlova Ves

Upovedomenie o odvolaní, ÚR,Prístupová komunikácia ku skupine RD a inžinierske siete, k.ú.Karlova Ves [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 22. august 2017

Rozšírenie prevádzky na výkup a spracovanie železného šrotu a farebných kovov

Navrhovateľ TSR Slovakia, s.r.o. predložil Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie prevádzky na výkup a spracovanie železného šrotu a farebných kovov v areáli závodu Istrochem, a.s. Bratislava - Nové Mesto“. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 21. august 2017

Územný plán zóny Horná vrbina a Ostrovná v Hamuliakove

Obstarávateľ Obec Hamuliakovo, v zastúpení starostom Schnoblom, predložil Oznámenie o strategickom dokumente. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 21. august 2017

Petícia obyvateľov Ľudovej štvrte a priľahlého okolia za zverenie parku

Petícia obyvateľov Ľudovej štvrte a priľahlého okolia za zverenie parku na Ľudovom námestí do správy MČ Bratislava – Nové Mesto [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 21. august 2017

PRIMA PARK BYTOVÝ DOM Jašíkova ulica – Bratislava, 2. etapa, 2016

Okresný úrad Bratislava zaslal záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 18. august 2017

Členovia Rady seniorov na grilovačke s primátorom Bratislavy

Bratislava 18. augusta 2017 – Vo štvrtok 18. augusta sa na Partizánskej lúke v bratislavskom lesoparku zišli členovia Rady seniorov Bratislavy s primátorom Bratislavy Ivo Nesrovnalom, aby v neformálnej atmosfére diskutovali o problémoch v meste, ktoré sa ich dotýkajú. Okrem koordinátorky rady seniorov ako poradného orgánu primátora Jany Miklovičovej sa druhého ročníka tohto obľúbeného podujatia zúčastnila aj minuloročná nositeľka ceny Senior roka 2016, všestranná umelkyňa Maja Velšicová, autorka sklady Hymna Bratislave. Primátor zároveň odovzdal menovací dekrét novému členovi rady seniorov Jánovi Krištofičovi, ktorá ma 18 členov. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 18. august 2017

Členovia Rady seniorov na grilovačke s primátorom Bratislavy

Vo štvrtok 18. augusta sa na Partizánskej lúke v bratislavskom lesoparku zišli členovia Rady seniorov Bratislavy s primátorom Bratislavy Ivo Nesrovnalom na grilovačke. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 18. august 2017

Mesto naďalej odstraňuje škody po veternej smršti

Bratislava, 16 augusta 2017 – Minulotýždňová veterná smršť, ktorá sa prehnala cez územie Bratislavy, zanechala za sebou značné škody. Najväčší rozsah škôd zaznamenali Mestské lesy v Bratislave. Počasie spôsobilo nepriaznivú situáciu aj v Horskom parku. [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 18. august 2017

Rozhodnutie - zmena v užívaní, nebytový priestor

Rozhodnutie - zmena v užívaní, KK, nebytový priestor 12-1 na kaviareň,p.č.1426/649, k.ú.Karlova Ves [ Čítaj celý článok ]
Bratislavské RSS - 17. august 2017

Na Primaciálnom námestí začína výstava známeho umelca Františka Guldana

Bratislava 17. augusta 2017 – Na Primaciálnom námestí dnes začína výstava známeho umelca Františka Guldana. Umelca prijal aj primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý výstavu osobne otvoril. Primátor výstavu považuje za výnimočnú, keďže sa zameriava na najvážnejšie udalosti 20. storočia, ktoré výrazne ovplyvnili správanie niekoľkých generácií na Slovensku. Výstavu Exody na Slovensku v 20. storočí je možné navštíviť do 23. augusta 2017. [ Čítaj celý článok ]
| 1 | 2 | 3 | Ďalej »