Kvalitné RSS zdroje z Mráčika

Kvalitné RSS zdroje z Mráčika

RSS zdroj: Portál pre každého psychológa

Stručný popis:Prvý internetový časopis (nielen) o psychológii. Časopis je pre vás všetkých čo sa o psychológiu zaujímate, čo pracujete v akýchkoľvek pomáhajúcich profesiách a tiež máte občas pocit, že v tejto oblasti je na Slovensku uhorková sezóna po celý rok.
Pôvodný zdroj:http://www.i-psychologia.sk/ Otvor v novom okne
RSS zdroj:http://www.i-psychologia.sk/ rss.xml Otvor v novom okne
Jazyk:sk
Kódovanie:windows-1250
Posledná aktualizácia:
18. september 2020 07:13:32
Verzia:RSS 2.0
Aktuálny počet článkov:20 článkov
Portál pre každého psychológa - 17. september 2020

Akcie a podujatia - Výcvik v systemickej psychoterapii UMENIE TERAPIE

Komplexný 4-ročný psychoterapeutický výcvik, vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií: psychológov, psychiatrov, lekárov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov. Výcvik je akreditovaný a spĺňa podmienky EAP. Výcvik bude prebiehať v Košiciach. Výcvik pozostáva z 26 stretnutí (2 a ½ -dňových stretnutí, 1 stretnutie á 25 hod) cca raz za 6 - 10 týždňov (6 stretnutí v priebehu 1 roka), zahŕňa aj prácu v regionálnych skupinách, skupinovú a individuálnu... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 16. september 2020

Akcie a podujatia - Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie

  Objavujte a prehlbujte potenciál žiakov v triede alebo aj školskom klube v akreditovanom programe inovačného vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie. Naučte sa využívať techniky artefiletiky založené najmä na expresívnom výtvarnom prejave a reflektívnom dialógu. Kurz je zložený zo štyroch 2-dňových častí, ktoré absolvujete postupne počas 4 mesiacov. časť: 16. – 17. 10. 2020 (piatok 15-18 ho... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 15. september 2020

Akcie a podujatia - Odborný WEBINÁR Preventívny program Mirabilis pre starších žiakov

Pozývame Vás na víkendový a podvečerný odborný kurz online formou: Preventívny program Mirabilis pre deti a mládež vo veku 13-18 rokov O programe: Cieľom programu je nenásilnou a pre mládež prijateľnou (nie poučnou) formou priniesť nový pohľad na učenia sa, ako aj vzťahy s rovesníkmi a „dospelákmi“. V tomto „reflektujúcom“ programe sa používajú interaktívne metódy, ktoré povzbudzujú účastníkov zhodnotiť a porozmýšľať o sebe, svojich schopnostiach, s... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 15. september 2020

Akcie a podujatia - WEBINÁR pre pedagógov_Svet detí so ŠVVP v materskej škole

Pozývame kolegyne a kolegov z praxe na webinár Svet detí s ťažkosťami v pozornosti a prediktormi porúch učenia v prostredí materskej školy. Dátum online vzdelávania: 26. september 2020 (sobota), v čase od 10:00 hod. do 15:00 hod., Obsah workshopu: uchopenie jednotlivých špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí v prostredí materskej školy (prediktory ADHD, ADD, problémové správanie, poruchy učenia a intelektové nadanie) a z nich plynúce potreby detí v edukácií praktické nadobudnutie... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 14. september 2020

Akcie a podujatia - Zážitkový program Mirabilis - s ktorým ako lektor pracujete s pedagógmi žiakov v integrácii

Kurz pre odborníkov z praxe s názvom Zážitkový program Mirabilis pre pedagógov integrovaných žiakov. S kým pracujete ako lektor, keď Zážitkový program Mirabilis absolvujete?S pedagógmi, ktorí vzdelávajú žiakov na ZŠ/SŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami O čom je Zážitkový program Mirabilis?Program má za cieľ zážitkovou formou priniesť pedagógom iný pohľad na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich edukáciu. Namiesto diagnóz pedagógovia "na vlastnej koži" zažijú... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 14. september 2020

Inzercia - Ponuka práce pre garanta ambulancie klinickej psychológie

Prajem pekný deň kolegovia, ponúkam prácu pre garanta ambulancie. Je nutné aby mal ukončený psychoterapeutický výcvik (aj CPČ) ide o ambulanciu klinickej psychológie v Poprade, podmienky a viac info na telefonickom čísle 0911194554 alebo na alexandra.hudzikova@gmail.com Ďakujem za prejavený záujem. Prajem pekný deň s pozdravom Mgr.... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 14. september 2020

Akcie a podujatia - Rodinná terapia a terapia zameraná na vzťahovú väzbu: 20 mesačný výcvikový program

 Je určený pre psychológov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov, psychiatrov a ďalších odborníkov pracujúcich s deťmi a s ich rodinami. Autorom terapie zameranej na vzťahovú väzbu je Daniel Hughs, ktorý vytvoril nádherný, jasný a veľmi užitočný súhrn silného prístupu k rodinnej terapii. Bol prvým odborníkom, ktorý aplikoval teóriu vzťahovej väzby na rodinnú terapiu. Tento prístup vytvára spojenie s jadrom ľudsko... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 14. september 2020

Akcie a podujatia - SYSTEMICKÁ PÁROVÁ A RODINNÁ TERAPIA krátkodobý výcvik - posledné miesta!

Výcvik je vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, psychológov, psychoterapeutov, lekárov, psychiatrov, sociálnych, pracovníkov, pedagógov, andragógov a i., ktorí pracujú so špecifickou klientelou, a to problémovými systémami (alebo ich časťami) rodinnými, párovými a inými, ktorá je reálne najčastejšou klientelou poradní, zariadení psychosociálnych služieb i klinických pracovísk. *Je určený tým pracovníkom, ktorí musia zohľadňovať pri práci s jedincom jeho ďalšie systémové prepojenia... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 14. september 2020

Akcie a podujatia - Kurz "Systemický rozhovor"

Kurz má pomôcť získať základnú orientáciu a zručnosť pri vedení pomáhajúceho rozhovoru tak, aby čo najúspornejším, bezbolestným a príjemným spôsobom pre všetky zúčastnené strany viedol k čo najväčšiemu úžitku pre klienta. Pre pomáhajúceho pracovníka prináša úľavu od ťarchy bremena expertnosti a "burn-out" syndrómu (syndrómu vyhorenia), tým, že podnecuje a podporuje kompetencie a zdroje klienta k nachádzaniu si vlastných a teda pre neho tých najlepších riešení svojich problémov.  Kurz j... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 12. september 2020

Akcie a podujatia - Akčné techniky pri práci so skupinou

Organizačné informácieKedy: 13.9.2020, nedeľa 9:00 - 16:00,Kde: Pod záhradami 62, Bratislava Dúbravka, ATELIÉR SURYACena: 49€ / študenti 44€ (10% zľava), cena zahŕňa lektorné, certifikát a občerstvenie Prihlášky: https://www.mterapio.sk/event/akcne-techniky-pri-praci-so-skupinou/Akčné techniky pri práci so skupinou(Zážitkový workshop o možnostiach využitia akčných techník a expresívnych prístupov pri skupinovej práci v pomáhajúcich profesiách)Ciele workshopu Hlavným ... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 10. september 2020

Inzercia - Psychológ -voľné miesto

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dubnica nad Váhom prijme do pracovného pomeru na zastupovanie počas materskej dovolenky psychológa/psychologičku Typ pracovného pomeru - 100% úväzok Požadované vzdelanie - vysokoškolské druhého stupňa v obore psychológia. Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa Plat - na základe stupnice platových taríf odborných zamestnancov vo verejnom záujme  Dátum nástupu - od 1.10.2020 alebo podľa dohody Náplň práce - psycho... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 9. september 2020

Akcie a podujatia - Vzdelávanie v programe Druhý krok

Medzinárodný preventívny program Druhý krok rozvíja osobnosť a skryté potenciality detí školského veku a umožňuje im lepšie sa adaptovať na školské a sociálne prostredie a byť v škole úspešným žiakom. Ide o univerzálny preventívny program sociálneho a emocionálneho učenia s úspechom používaným v mnohých krajinách sveta aj na Slovensku (Fínsko, Nórsko, Dánsko, Švédsko, USA, Kanada, Japonsko, Austrália, Lotyšsko, Neme... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 9. september 2020

Akcie a podujatia - Vzdelávanie v programe Druhý krok

Medzinárodný preventívny program Druhý krok rozvíja osobnosť a skryté potenciality detí školského veku a umožňuje im lepšie sa adaptovať na školské a sociálne prostredie a byť v škole úspešným žiakom. Ide o univerzálny preventívny program sociálneho a emocionálneho učenia s úspechom používaným v mnohých krajinách sveta aj na Slovensku (Fínsko, Nórsko, Dánsko, Švédsko, USA, Kanada, Japonsko, Austrália, Lotyšsko, Neme... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 9. september 2020

Akcie a podujatia - Vzdelávanie v programe Druhý krok

Medzinárodný preventívny program Druhý krok rozvíja osobnosť a skryté potenciality detí školského veku a umožňuje im lepšie sa adaptovať na školské a sociálne prostredie a byť v škole úspešným žiakom. Ide o univerzálny preventívny program sociálneho a emocionálneho učenia s úspechom používaným v mnohých krajinách sveta aj na Slovensku (Fínsko, Nórsko, Dánsko, Švédsko, USA, Kanada, Japonsko, Austrália, Lotyšsko, Neme... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 9. september 2020

Akcie a podujatia - Skúsenosti, sila a nádej v liečení traumy: Zdieľanie múdrosti 12 krokov AA

  Inštitút zdravého vývinu v spolupráci so Slovenským inštitútom pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE) 2-dňový Workoshop vedie: Mgr. Hana Vojtová    Online prihlásenie TU   Workshop je určený psychológom, psychoterapeutom, psychiatrom a iným záujemcom z pomáhajúcich profesií.   Psychoterapeutická práca s traumatizovanými ľuďmi nás učí pokore: voči životu, voči vlastným možnostiam pomôcť, voči neuveriteľným zdrojom prežitia a sebalieče... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 7. september 2020

Akcie a podujatia - Hudbou k rozvoju komunikačných schopností a sociálnych zručností u detí so ŠVVP- online

CIELE A OBSAH WORKSHOPU Cieľom a obsahom workshopu bude prezentácia hudobných a hudobno – pohybových aktivít zameraných na rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností detí so ŠVVP.   Nosnou časťou workshopu bude prezentácia videí ako príkladov dobrej praxe lektorky a jej kolegov s konkrétnymi deťmi a ich reakciami na ne. Počas 2,5 hodiny trvajúceho workshopu sa pomocou hudobnej dynamiky a tempa zameriame na nácvik očného kontaktu, motivácie, udržan... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 7. september 2020

Akcie a podujatia - Krátkodobý vycvik v naratívnej terapii

Naratívny prístup využíva pozitívnu moc príbehu, ktorá svojou podmanivosťou formuje ľudskú skúsenosť a napĺňa ju - od počiatku ľudských kultúrnych dejín - zmyslom. Konštruktivistické chápanie jazyka umožňuje - v kontexte systemického prístupu - vnímať ľudské trápenie ako príbeh podliehajúci zákonom jazyka a s týmto príbehom pracovať ako s takou realitou v jazyku, ktorá sa vzpiera priznať jej nositeľovi jeho živé a pôvodné autorstvo.   Naratívny prístup rozvíja spoluprácu pomáhajúceho ... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 4. september 2020

Akcie a podujatia - Zvládanie stresu pomocou mindfulness- ochutnávkový workshop

Vnútorné napätie, vyčerpanie, podráždenosť, oslabená koncentrácia i zdravotné ťažkosti- dlhodobý stres má negatívny vplyv na naše zdravie. Prax všímavosti (mindfulness) podporuje rozvoj uvoľnenejšieho postoja k životu, pomáha budovať odolnosť voči stresu a byť efektívnejší v každodennom živote ako aj pri náročných situáciách. Tento praktický workshop predstaví cez teóriu aj zážitkové cvičenia úvod do konceptu všímavosti a tréningu MBSR - renomovaného a klinicky overeného programu pre posilnenie... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 2. september 2020

Akcie a podujatia - Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých

  Pozývame Vás na 2-dňový workshop 24.09.-25.09.2020 v Žiline   Online prihlásenie TU   Psychometrické testy, dotazníky a inventáre môžu popísať jedinca prostredníctvom porovnania s druhými, ale samy o sebe neposkytujú veľa údajov o jeho základných motívoch, potrebách, záťažiach a konfliktoch. Bez tohto porozumenia nemôže byť terapia úspešná. Projektívne metódy naproti tomu ponúkajú podložené údaje pre úvahy o psychodynamike konfliktov a o obranných mechanizmoch,... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 1. september 2020

Inzercia - Hľadám participantov

Hľadám participantov (študenti aj neštudenti) od 18 rokov na moju diplomovú prácu, ktorá je súčasťou medzinárodného grantu Templeton. Za účasť na experimente môžte získať 3-9 eur v závislosti od vašich rozhodnutí. Peniaze dostanete hneď po ukončení experimentu.Experiment sa týka rozhodovania a trvá 30 až 60 minút.  - Koná sa 7.-11.9. 2020 vo večerných hodinách (okolo 18:00)-  účasť len jeden deň - KDE?- Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, Mlynské luhy 4 P... [ Čítaj celý článok ]