Kvalitné RSS zdroje z Mráčika

Kvalitné RSS zdroje z Mráčika

RSS zdroj: Portál pre každého psychológa

Stručný popis:Prvý internetový časopis (nielen) o psychológii. Časopis je pre vás všetkých čo sa o psychológiu zaujímate, čo pracujete v akýchkoľvek pomáhajúcich profesiách a tiež máte občas pocit, že v tejto oblasti je na Slovensku uhorková sezóna po celý rok.
Pôvodný zdroj:http://www.i-psychologia.sk/ Otvor v novom okne
RSS zdroj:http://www.i-psychologia.sk/ rss.xml Otvor v novom okne
Jazyk:sk
Kódovanie:windows-1250
Posledná aktualizácia:
10. december 2019 00:33:39
Verzia:RSS 2.0
Aktuálny počet článkov:12 článkov
Portál pre každého psychológa - 5. december 2019

Inzercia - Informácia o voľnom pracovnom mieste

Centrum pre deti a rodiny Lučenec - informácia o voľnom pracovnom mieste   Centrum pre deti a rodiny Lučenec, Železničná 1213/26, Lučenec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície PSYCHOLÓG - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  Miesto výkonu práce:  Lučenec Počet voľných pracov... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 5. december 2019

Inzercia - Informácia o voľnom pracovnom mieste

Centrum pre deti a rodiny Lučenec - informácia o voľnom pracovnom mieste   Centrum pre deti a rodiny Lučenec, Železničná 1213/26, Lučenec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície PSYCHOLÓG - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme.  Miesto výkonu práce:  Lučenec Počet voľných pracovných miest:  1    Bližšie informácie o výberovom konaní sú uvedené v... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 5. december 2019

Akcie a podujatia - SENZORICKÁ INTEGRÁCIA

  Čo je senzorická integrácia?  Je to schopnosť mozgu prijímať jednotlivé zmyslové informácie a integrovať ich v jeden celok. Tento proces je veľmi dôležitý pre celkové vnímanie sveta, učenie a taktiež výrazným spôsobom ovplyvňuje sociálne správanie. Čo sú poruchy zmyslového spracovania ?  Ide o poruchy spojené s oslabenou senzorickou integráciou. Prejavuje sa v precitlivenosti (hypersenzitivita), oslabenej citl... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 3. december 2019

Akcie a podujatia - Využitie projektívnych terapeutických nástrojov pri práci s deťmi OBSADENÉ

Počas seminára sa účastníci oboznámia s jednoduchými a kreatívnymi projektívnymi terapeutickými technikami pre efektívne zapojenie dieťaťa do terapeutického procesu. Zoznámia sa s nápaditými spôsobmi ako s deťmi komunikovať o náročných témach. Seminár obsahuje ukážky aktivít, hračiek, hier, senzorických pomôcok, pomôcok na hranie rolí a pracovných listov, ktoré otvárajú komunikáciu s dieťaťom a pomáhajú pri diskusii týkajúcej sa zistenia jeho názorov, prianí a pocitov. ... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 3. december 2019

Články - O výchove dospievajúcich: Kontrolovať či nekontrolovať?

  Milí čitatelia,  dávam vám do pozornosti popularizačnú brožúru, ktorú sme pripravili na Katedre pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.  Brožúra sa venuje problematike rodičovskej kontroly v období dospievania detí. V kníhkupectvách a na internete je dostupných mnoho informácií a rád pre rodičov o tom, ako vychovávať deti, preto sa ďalší text s touto tematikou môže zdať zby... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 28. november 2019

Akcie a podujatia - Zimná škola kariérového poradenstva 2019

2. ročník ZIMNEJ ŠKOLY KARIÉROVÉHO PORADENSTVA organizuje Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry v spolupráci so slovenským centrom Euroguidance a FSVZ UKF v Nitre v dňoch 6.-7. decembra 2019 v Nitre. Čo je to Zimná škola kariérového poradenstva? Odborná akcia pre všetkých, ktorí sa pohybujú v oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry. V programe je kladený dôraz na praktické prístupy a nástroje – aby si každý účastník... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 28. november 2019

Akcie a podujatia - SYSTEMICKÁ PÁROVÁ A RODINNÁ TERAPIA krátkodobý výcvik

Výcvik je vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií, psychológov, psychoterapeutov, lekárov, psychiatrov, sociálnych, pracovníkov, pedagógov, andragógov a i., ktorí pracujú so špecifickou klientelou, a to problémovými systémami (alebo ich časťami) rodinnými, párovými a inými, ktorá je reálne najčastejšou klientelou poradní, zariadení psychosociálnych služieb i klinických pracovísk. *Je určený tým pracovníkom, ktorí musia zohľadňovať pri práci s jedincom jeho ďalšie systémové prepojenia... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 28. november 2019

Akcie a podujatia - Krátkodobý vycvik v naratívnej terapii

Naratívny prístup využíva pozitívnu moc príbehu, ktorá svojou podmanivosťou formuje ľudskú skúsenosť a napĺňa ju - od počiatku ľudských kultúrnych dejín - zmyslom. Konštruktivistické chápanie jazyka umožňuje - v kontexte systemického prístupu - vnímať ľudské trápenie ako príbeh podliehajúci zákonom jazyka a s týmto príbehom pracovať ako s takou realitou v jazyku, ktorá sa vzpiera priznať jej nositeľovi jeho živé a pôvodné autorstvo.   Naratívny prístup rozvíja spoluprácu pomáhajúceho ... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 25. november 2019

Akcie a podujatia - Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

O KURZE: Naučíme sa pracovať s terapeutickými/ asociačnými kartami More mócií, Cope, Mythos, Svetom hodnôt a s Kartami s príbehmi.  Copingové terapeutické karty uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti, pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie. Ich cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať porozumenie  svojmu príbehu a procesu a príbehom druhých. Na kurze sa účastníci naučia ... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 24. november 2019

Akcie a podujatia - Konferencia Osobnosť v kontexte kogícií, emocionlatiy a motivácií VII - postkonferenčné workshopy

V rámci konferencie Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII, ktorúv dňoch 27.-28.11. organizuje Katedra psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave sme pripravili aj tzv. postkonferenčné workshopy. Workshopy sú primárne určené účastníkom a účastníčkam konferencie, ale vzhľadom na pár voľných miest ponúkame aj odbornej verejnosti bez účasti na konferencii. Poplatok za jednotlvý workshop je 10€ (hradí sa na mieste).Kapacita workshopov je obmedzená, preto v prípade... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 22. november 2019

Akcie a podujatia - Ako lepšie porozumieť emóciám pomocou arteterapie

Pozývame Vás na jednodňový seminár:     Ako lepšie porozumieť emóciám pomocou arteterapie       V arteterapii sa vužívajú rôzne výtvarné médiá ako prostriedok na sebavyjadrenie a komunikáciu neverbálnym spôsobom. Vďaka tomu sa môžeme priblížiť aj k takým emocionálnym zážitkom a obsahom, ktoré sú pre nás skryté, nezrozumiteľné, pôsobia stresujúco alebo vyčerpávajúco. Pre tých, čo nevedia priamo vyjadriť svoje... [ Čítaj celý článok ]
Portál pre každého psychológa - 22. november 2019

Akcie a podujatia - Slová a príbehy v arteterapii

Slová a príbehy v arteterapii   Často arteterapia nastupuje tam, kde nestačia slová. No aj tak je veľa spôsobov ako slová, texty, príbehy prepájať s výtvarným tvorivým procesom a využívať liečivý potenciál oboch modalít. Ak nevieme nájsť vlastné slová, môžeme si požičať text niekoho iného, čo nás inšpiruje k tvorbe a následnému zamysleniu. Alebo nám po výtvarnom procese slová pomáhajú uchopiť a uvedomiť si naše myšlienky a ... [ Čítaj celý článok ]